Codex Daemonicum | Bloodletters of Khorne | Age of Sigmar [PL/ENG]

Opis:
 • Podstawowa jednostka piechoty demonów khorna. 
 • Minimalna wielkość oddziału bloodletterów w AoS to 10 modeli.
 • Słowa kluczowe: chaos, daemon, khorne, bloodletters

Description:

 • Bloodletters are your rank and file units for Khorne with a standard stat line
 • Minimal size: 10 bloodletters
 • Keywords: chaos, daemon, khorne bloodletters

Statystyki:
 • Typowe dla demonicznej piechoty. 5” ruchu, 1 rana, 10 odwagi (standardowe dla jednostek demonów w AoS), rzut obronny na 5+; idą w parze z dość ciekawym zestawem statystyk dotyczących walki wręcz.
 • Bloodlettery trafiają z bazy na 4+ i ranią na 3+ co jak na demony Khorna wydaje się dość przeciętnymi wartościami. Diabeł jednak tkwi w ich przypadku w umiejętnościach specjalnych.
 • Dowódca oddziału – Bloodhunter ma o jeden atak więcej niż zwykły bloodletter

Statistics:
 • Basic  infantry unit. Movement – 5”, 1 wound, 10 bravery (normal for daemonic unit in AoS), 5+ save. What makes these guys deadly is their special rules.
 • Bloodletters basic roll to hit is 4+, to wound roll 3+ (so not so great as for Khorne Daemons but again – it can be improved from special rule)
 • The Leader of this unit is the Bloodhunter. He has 2 melee attacks instead of 1.


Umiejętności specjalne:
 • Murderous Tide: Jeśli oddział bloodletterów liczy więcej niż 20 modeli otrzymują one bonus +1 do rzutu na trafienie. Trzeba pamiętać, że jeśli ich liczba spadnie w trakcie bitwy poniżej 19 utracą ten bonus. Dobrze więc mieć ich w oddziale przynajmniej 25-30, tak aby nieuniknione w pierwszej fazie bitwy straty nie osłabiły ich potencjału. Ten bonus bardzo pomaga bloodletterom, których statystyki bojowe w takim przypadku wynoszą: efektywne 3+ na trafienie, 3+ na zranienie, co ważniejsze, bonus sprawia, że kolejna zasada specjalna – Decapitating Blow staje się dużo skuteczniejsza.
 • Decapitating Blow: to zdecydowanie najistotniejsza cecha bloodletterów. Zasada ta mówi, iż w przypadku wyrzucenia „6” na D6 przy rzutach na trafienie, model zadaje automatycznie jeden Mortal Wound przed którym nie broni żaden standardowy test pancerza.  Ponownie – efekt jest tym większy im więcej bloodletterów uda się wprowadzić do walki.
 • Reality Blinks: To jedna z umiejętności dostępnych dla większości podstawowych jednostek demonów wynikająca z faktu posiadania przez dany oddział sztandaru/ikony. Testując odwagę na koniec tury w której oddział stracił chociaż jeden model rzucamy D6. Jeśli wynik będzie równy „1”, rzucamy ponownie D6. Wynik drugiego rzutu określa liczbę demonów, które „wrócił z zaświatów” i są dodawane do jednostki. Oddział może w ten sposób przekroczyć liczbę modeli będących w oddziale na początku bitwy.
 • Locus of Fury: Dzięki obecności Heralda Khorna w odległości nie większej niż 8” od jakiegokolwiek modelu z tej jednostki możesz przerzucać wynik „1” przy wszystkich rzutach na trafienie jakie wykonuje ten oddział.


Special abilities and rules:

 • Murderous Tide: You can add 1 to hit rolls made for bloodletter unit if its unit contains 20 or more models. This is great. Bloodletters have small amount of attacks (1 per model) so each one is important. With this buff, bloodletters to hit roll is 3+ and activate Decapitating Blow on 5+.
 • Decapitating Blow: This is crucial ability which makes bloodletters great unit. If the hit roll for Hellblade (bloodletter melee attack) is 6 or more, that blow inflicts a mortal wound instead of its normal damage. There is no save roll for mortal wound and only few units in AoS have ability to defend themself from mortal wounds via special rules (ex Chaos Warriors). Effect is multiplying with more models in unit (more to hit rolls = more chances for sixes).
 • Reality Blinks: If you roll a 1 when making a battleshock test for a unit of bloodletters, reality blinks – add D6 bloodletters to the unit. Never forget about this, always make a battleshock test and with nice smile set up all models back on the board.
 • Locus of Fury: You can re-roll hit rolls of 1 for this unit if there is a bloodletter hero from your army within 8”. Not a great ability but can be useful if your rolls are really bad.

Przykłady Synergii:
 • Bloodletters + Bloodsecrator (Hero z frakcji Khorne Bloodbound): Umiejętność specjalna Bloodstokera mówi, iż jeśli zrezygnuje on z ruchu w danej turze może wspomagać wszystkie jednostki ze słowem kluczowym „Khorne” w promieniu 18”, dając im dodatkowy atak (liczony dla każdej broni do walki wręcz, a więc przykładowo Bloodcrusher otrzyma bonus do ataków zarówno mieczem jak i kopytami juggernauta). Ten bonus leczy największą słabość bloodletterów, a więc małą liczbę ataków per model. Co istotne, zasięg Bloodstokera jest całkiem spory a do tego odległość liczy się „do jednostki” a nie do „do modeli” a zatem wystarczy aby jeden bloodletter był w zasięgu, by cała horda korzystała z bonusowego ataku.
 • Bloodletters + Wrathmongers (Unit z frakcji Khorne Bloodbound): Umiejętność specjalna Wrathmongerów mówi, iż każdy model (również przeciwnika!), który znajduje się w odległości nie większej niż 3’ od jednego z modeli Wrathmongerów otrzymuje dodatkowy atak (liczony dla każdej broni do walki wręcz). To słabsza wersja Bloostokera – zasięg umiejętności jest dużo mniejszy, skorzysta z niej zatem mniej bloodletterów, w dodatku istnieje ryzyko, że przeciwnik również otrzyma bonus. Wymusza to dużo bardziej taktyczne ustawienie szyku obu oddziałów, tak aby zmaksymalizować efekt umiejętności.
 • Bloodletters + Herald of Khorne  (Hero z frakcji Daemons of Chaos): Dzięki obecności Heralda w odległości 8” od oddziału wszystkie modele atakujące wręcz mogą przerzucić „1” przy rzucie na trafienie. Nie jest to szczególnie znaczący bonus, ciekawsza jest druga umiejętność Heralda pozwalająca natychmiast po atakach Heralda wykonać ruch „pile-in” oddziałem z keywordem „bloodletters” i również zaatakować przeciwnika (pod warunkiem, że jeszcze nie atakowała w danej rundzie).
 • Bloodletters + Kohort of Khorne (Formacja frakcji Daemons of Chaos) Bloodlettery w formacji (I każdy inny oddział w niej) mogą dodać +1 do każdego rzutu na zranienie w walce wręcz jeśli szarżowały w tej samej turze (dając im rzut na zranienie 2+). W przypadku dużych (powyżej 20 modeli) oddziałów, mamy więc bloodlettery, które trafiają na 3+, ranią na 2+, zadając przy tym śmiertelną ranę przy rzucie na trafienie równym 6. Do tego za każdą jednostkę całkowicie wyeliminowaną z gry w fazie walki wręcz, wybrana jednostka z tej formacji może wykonać dodatkowy ruch pile-in i zaatakować ponownie.
 • Bloodletters + Sayl the Faithless (Hero z frakcji Tamurkhan Horde) Sayl dysponuje jednym z najlepszych czarów wspomagających dla demonów. Oddział pod działaniem zaklęcia otrzymuje zdolnośc lotu i 18” zasięgu ruchu do początku następnej fazy Hero rzucającego. W praktyce oznacza to szarżę bloodletterów w pierwszej turze (18” zasięgu ruchu + rozstawienie na 12” + Średnio 7” szarży = 37” strefa zagrożona ich szarżą)

Synergies:
 • Bloodletters + Bloodsecrator (Hero from Khorne Bloodbound Faction) Bloodsecrator ability – Portal of Skulls affects All Khorne (not only Mortal) units in your army within 18” of this model  at the start of the combat phase. When they attack, add 1 to the Attacks characteristic of all the melee weapons used by these units.
 • Bloodletters + Wrathmongers (Unit from Khorne Bloodbond Faction) Wrathmongers ability – Crimson Haze affect all models (friend or foe!) within 3” of a Wrathmonger. In the combat phase, they make 1 more attack with each of their melee weapons. This one is tricky – Crimson Haze has only 3” range and affect all models in range but if you can set up your wrathmongers properly, behind nice line of bloodletters and within 18” from bloodsecrator your bloodletter attacks statistics is now 3 (!).
 • Bloodletters + Herald of Khorne (Hero from Daemons of Chaos faction) Locus of Fury . You can re-roll hit rolls of 1 for this unit (bloodletters) if there is a bloodletter hero (herald) within 8”. Nothing special here, you need more attacks not re-rolls.
 • Bloodletters + Kohort of Khorne (Daemons of Chaos Formation) You can add 1 to any wound roll made in the combat phase for a model In a Daemon Cohort IF its unit charged that turn.
 • Bloodletters +Sayl the Faithless (Hero from  Tamurkhan Horde Faction – forgeworld) Sayl is a wizard. Only casting one spell a turn is disappointing, but his special Traitor's Mist spell makes up for it, giving one friendly unit within 10" a move of 18" and the ability to fly until your next hero phase for a casting value of just six. This is just as horrendous as it sounds, especially if used on a big mob of Bloodletters (30-60) to help them cross the distance to the enemy quicker (basically it`s alpha strike on turn one).

Podsumowanie:

Bloodlettery sprawują się bardzo dobrze, trzeba jednak przemyśleć jak będziemy je stosowali podczas bitwy aby zmaksymalizować ich skuteczność w zależności od ich ilości.
 • 10-19 modeli w jednostce: W takiej ilości najlepiej sprawdzają się jako jednostka szarżująca na małe, elitarne i najczęściej dobrze opancerzone oddziały wroga. Dzięki zadawanym mortal woundom mają szansę przebić się przez obronę przeciwnika, jednak mała liczba ataków i wymagane wysokie rzuty na trafienie (4+) powodują, że nie przebiją się przez większe oddziały.
 • 20-30 modeli w jednostce: Moim zdaniem najbardziej optymalny przedział ilościowy. Dzięki zasadzie Murderous Tide mają bonus do rzutu na trafienie (+1) co w połączeniu z dużą ilością ataków (najlepiej powiększonych za pomocą przedstawionych powyżej wspomagających oddziałów) powoduje, że są w stanie przebić się przez każdy oddział przeciwnika w jedną turę (może za wyjątkiem ekstremalnych przypadków jak Phoenix Guards)
 • >30 modeli w jednostce: Używanie tak dużych jednostek jest mocno ograniczone w wielu systemach balansu armii. Również korzyści są mocno ograniczone gdyż ilość ataków nie zwiększa się radykalnie (ponieważ nie wszystkie modele znajdą się dostatecznie blisko wroga by móc atakować). Na plus z pewnością można zaliczyć fakt, że przy tak dużych oddziałach możliwe są „multiszarże” i walka z kilkoma oddziałami przeciwnika na raz (dzięki czemu mamy szansę zaatakować go i zmniejszyć ilość modeli, które będą kontratakować jako następne w danej turze).
Summary:

Bloodletters are great, hard hitting unit. They are excellent vs monsters and small, heavy armoured, elite units like Chaos Knights or Phoenix Guards. With proper backup (Bloodsecrator is a “must have”) they are even more dangerous. I typically take 30 of them, buffed with mystic shield and march straight toward hardest unit my opponent get.
 • Pros
 1. Decapitating Blow – mortal wounds
 2. Rend -1 in CC
 3. Nice synergies with khorne bloodbounds heroes and units
 • Cons
 1. Only 1 attack per model
 2. Poor armour save (5+)
 3. Average “To hit” statistic (4+ basic)   
Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć nieco jedną z podstawowych jednostek z armii demonów a zaproponowane sposoby jej użycia pomogą Wam w toczonych przez Was bitwach.
Jeśli macie jakieś uwagi, swoje własne doświadczenia związane z graniem Bloodletterami w Age of Sigmar dajcie znać!


Do następnego,
W.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz